Biếm họa vui tổng hợp (Phần 08)

Thư giãn với biếm họa vui tổng hợp (phần 08)
Biếm họa hội nghị giải pháp chống ngập

Biếm họa ngửi hoài mà không thấy thúi, bởi vì đã có khẩu trang phong bì


Biếm họa trong sai phạm công trình


Biếm họa trâu bò thả rông ngoài đường phố