Truyện cười: Con gì đẻ ra con người

Truyen cuoi: con gi de ra con nguoi
Tủn hỏi mẹ: "Mẹ ơi con gì đẻ ra con gà hả mẹ?".
Mẹ muốn Tủn hiểu sâu vấn đề nên hỏi lại:
- Thế theo con thì ai đẻ ra con người nào?
Tủn ngập ngừng rồi trả lời:
- Con mẹ.
- !!!!!