Truyện cười: Nhậu thôi thầy

truyen cuoi nhau thoi thay
Thầy giáo nói với cả lớp: "Hôm nay là sinh nhật tôi!".
Học sinh ở dưới hớn hở:
- Nhậu thôi thầy.
- Được, hôm nay lớp ta sẽ uống say một bữa.
- Hoan hô thầy.
- Được rồi chúng ta lấy vở ra hoc bài rượu etylic.
- !!!!!