Truyện cười 18+: Thi hoa hậu

Truyện cười 18+: Thi hoa hậu
Trong một cuộc thi hoa hậu. 5 người đẹp được chọn ra để chọn các danh hiệu. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi, ai trả lời hay nhất sẽ đạt danh hiệu hoa hậu.
Câu hỏi đưa ra là: "Hãy cho biết sự khác nhau giữa lồng chim và váy?"
Người đẹp thứ nhất: "Váy không có đáy, lồng chim có đáy!".
Người đẹp thứ hai: "Trong lồg có chim, trong váy không có chim".
Người đẹp thứ 3: "Thưa Ban bánh khảo, khi mở lồg thì chim bay ra, khi mở váy thì chim bay vào!"
Kết quả chung cuộc: Người đẹp thứ 3 trở thành hoa hậu... tèn tén ten ^^
'~'~~ Ngau.org ~~'~'
Trong một cuộc thi hoa hậu khác. Một câu hỏi được đưa ra để chọn hoa hậu. BGK đưa ra câu hỏi là:
"Hãy cho biết sự giống và khác nhau giữa phụ nữ và xe máy?"
Người đẹp trả lời như sau đã đăng quang Hoa hậu:
"Đối với xe máy, người ta bơm rồi mới cưỡi.
Đối với phụ nữ, người ta cưỡi rồi mới bơm!"