Truyện cười: Cả 2 đều nói láo

Truyện cười: Cả 2 đều nói láo
Một anh lính gặp sĩ quan chỉ huy xin nghỉ phép về nhà thăm vợ ốm. Ông này im lặng một lát, rồi nói: "Tôi vừa nhận được thư của vợ anh nói rằng cô ấy vẫn bình thường, anh không cần phải về quê nữa".
- Được rồi, vậy tôi sẽ trở về đơn vị. Nhưng đang có hai kẻ nói dối trắng trợn trong tiểu đoàn của chúng ta.
- Ai vậy?
- Trong hai người đó có tôi, bởi tôi chưa hề lấy vợ.