Truyện cười: Con giống cha

Truyện cười: Con giống cha
Một bà mẹ bực tức rồi la mắng các con: "Chúng mày thật giống hệt cha chúng mày".
Cô con gái lớn thấy mẹ mắng các em, sau một hồi nhìn ngắm mới khẽ khàng hỏi lại:
- Mẹ ơi! Mẹ mắng chúng con giống hệt cha mà sao con thấy chị em chúng con không có chút nào giống nhau cả?
Bà mẹ đang lúc bực mình trả lời ngay:
- Bộ chúng mày nghĩ cha chúng mày giống nhau hay sao!