Truyện cười: Tức cảnh sinh thơ

Truyện cười: Tức cảnh sinh thơ
Một đôi trai gái chở nhau lên cầu ngắm cảnh. Chàng trai buột miệng: "Cuộc đời thật lắm tai ương. Cớ sao anh lại dễ thương thế này!".
Cô gái cũng không chịu thua:
- Cuộc đời thật lắm éo le.
Cớ sao em lại kute thế này!
Một bà già đi ngang qua thấy vậy liền ứng khẩu:
- Cuộc đời đau khổ triền miên.
Đi đâu cũng gặp lũ điên thế này...!