Biếm họa về những chiếc cầu

Mong rằng những chiếc cầu ở Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn trong tương lai..
Tranh biếm họa về những cây cầu ở Việt Nam hiện nay
Cầu này sắp "về hưu" nhưng xe vẫn nối đuôi nhau chạy

Biếm họa về những chiếc cầu ngày càng yếu
Biếm họa hợp tác thi công cầu nhưng không đồng bộ
Không đồng bộ...
Biếm họa những dự án treo về xây dựng cầu cống
Chiếc cầu tạm
Cầu cống không chất lượng nhưng phí thì cứ leo thang
Nạn nhân khốn khổ
Đến lúc "về hưu" mới xong...

Chữa nhầm bệnh