Biếm họa về những con đường

Năm nào cũng thu phí bảo trì đường bộ, thế nhưng vẫn còn đó những bất cập...
Biếm họa về những con đường ở Việt Nam hiện nay
Bệnh viện cũng quá tải vì những bệnh nhân này

Kinh phí duy tu sửa chửa chỗ nào cũng cần
Đường cao tốc...
Thủng ngay từ bảng kế hoạch
Đường gồ ghề

Đổ thừa cho nhau..

Cứ thấy hố là đặt...