Biếm họa vui tổng hợp (Phần 04)

Cùng tiếp tục thư giãn và suy ngẫm qua tổng hợp hình ảnh biếm họa vui (phần 04)

Biếm họa giải vô địch cấp phường về "ngập sâu - rút chậm"


Biếm họa: Xếp hàng mua chung cư cao tầng vì sợ lụt

Biếm họa cuộc đấu vật giữa chỉ tiêu và chất lượng


Biếm họa thực phẩm quá thời gian sử dụng