Biếm họa vui tổng hợp (Phần 05)

Cùng thư giãn qua các tranh biếm họa vui tổng hợp (Phần 05)

Biếm họa giải pháp cấp cứu rùa ở Hồ Gươm

Biếm họa chúc Tết qua email

Biếm họa hội nghị chống ùn tắc giao thông

Bấm nút Hứa là có ghi âm, nút Thề có ghi cả hìnhBiếm họa đi cà kheo trong "mùa nước nổi"


Biếm học lớp học bơi trong mùa mưa