Hình ảnh vui: Biển số xe "độc"

Những biển số xe khá hài hước qua các kiểu "tự sướng"...