Hình ảnh vui: Cấm đái bậy

Ngoài đổ rác bừa bãi thì việc tiểu tiện không đúng nơi quy định cũng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Làm sao để giảm tình trạng này?...
Cấm đái bậy, kẻo vỡ đầu

Quy định khi đi vệ sinh

Quy định thời gian đi vệ sinh


Xong rồi thì hãy đi ra, bên ngoài có kẻ xót xa đợi chờ

Nhà vệ sinh cứ từ từ

Có mắt hay mù, cấm đái ở đây

Xin đứng áp sát để khỏi mưa ngoài biên giới

Anh đẹp trai nhất khi đi vệ sinh xong xả nướcĐái bậy là chó

Cấm đái khu này