Hình ảnh vui: Cấm đổ rác!

Đổ rác bừa bãi rất ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh. Cùng thư giãn với những thông báo về việc đổ rác dưới đây nhé..
Ai đổ rác sẽ bị giết thịt ăn dần

Không vứt rác trước nhà. Ai vứt thì do thiểu năng mù chữ nên không biết đọc

Không tập trung rác ở đây. Bắt được phạt tiền và ném rác vào mặt

Cho tôi rác

Vải, băng cứ thanh thản bỏ vào giỏ rác

Không vứt rác ở đây

Con lạy các má đừng đổ rác nơi đây

Cấm đổ giác

Trời cho đi lại được thì đem rác ra thùng rác công cộng để


Vứt rác đúng giờ quy định

Xin đừng đổ rác ra đây, hôi không chịu được