Tranh biếm họa "Xăng tăng giá"

Biếm họa xăng tăng giá như hiện nay
Biếm họa người dân đút "thức ăn" các công ty xăng dầu

Lương thì giữ nguyên mà giá Xăng, Thức ăn, Thuế cứ lớn mạnh


buồn vì giá xăng tăng, nhưng vui vì xe máy đã mất, không lo tốn tiền xăng nữa

Giá xăng leo thang

Làm cái bình xăng nhỏ thế này thì thoải mái mà "đầy bình"