Tranh vui: Nữ sinh đại học

Nhiều đứa con trai nói vui "Nhìn là biết ngay con bé đó học năm nhất hay năm cuối", nữ sinh năm nhất và năm cuối khác nhau lắm sao?Đây chỉ là tranh vui được cường điệu nhằm mục đích vui là chính...