Biếm họa: Ngày tận thế

Nhiều người cho rằng 21-12-2012 là ngày tận thế. Cùng xem những lời giải thích của những người tin và không tin vào ngày tận thế qua loạt ảnh biếm họa này nhé...
Tranh biếm họa về ngày tận thế
Nhiều người cho rằng động vật sớm nhận ra ngày này


Không tận thế năm nay thì cũng tận thế năm khác...

Vẫn tin sẽ có ngày tận thế mặc cho những lời chế giễu

..hoặc là không quan tâm

Nhiều người cho rằng Ngày tận thế xảy ra do các hành tinh cùng nằm trên đường thẳng

.. hoặc do một tiểu hành tinh khác va chạm vào trái đất

hoặc bị nuốt chửng bởi các "hố đen"

Cũng có thể lịch này chỉ định làm đến 2012 thôi...


hoặc 1 trò vui về tương lai của Tù trưởng xưa?