Biếm họa về Kiếp làm chồng

Người ta thường nói vui "Tôi lấy vợ" là "Vơ lấy tội". Để xem có đúng không nhé...
Biếm họa về sở thích đi shoping của những bà vợ

Biếm họa bị "sạch túi"Biếm họa đưa hết lương cho vợ vì soi quá kĩ