Truyện cười: Bố ai giỏi nhất?

Truyện cười: Bố ai giỏi nhất?
Bốn cậu bé ngồi khoe khoang. Cậu đầu tiên mở màn: "Này, bố tớ làm giám đốc cơ đấy!".
Cậu thứ hai đáp lại:
- Thế thì nói làm gì, bố tớ làm tổng giám đốc cơ.
Cậu thứ ba cũng lên tiếng:
- Thế thì xoàng quá. Bố tớ thì làm chủ tịch cả một tập đoàn.
Cậu bé cuối cùng đáp lại:
- Có vậy cũng nói. Bố tớ mà bảo bố các cậu cúi đầu là phải cúi đấy.
Cả ba cậu bé ngạc nhiên đồng thanh hỏi:
- Thế bố cậu làm chức vụ gì?
- Bố tớ làm thợ hớt tóc.
- !!!!!