Truyện cười: Như nhau cả

Truyện cười: Như nhau cả
Hai cậu bé nói chuyện với nhau: "Ê mày, mai nhớ đem trả tao cuốn truyện".
- Ờ. Mà tao hay quên. Mày nhắn tin nhắc tao đi!
- Cũng được. Khoảng mấy giờ?
- Hai giờ chiều!
- Ok. Vậy một giờ chiều mai mày nhắn tin nhắc tao nhắn mày nha.
- !!!!!